COMMITTEE

l  Prof. Bohu Li, Beijing Institute of Electronic System Engineering

l  Prof. Benshui Yu, Beijing Institute of Electronic System Engineering

l  Prof. Hongxin Wu, The Fifth Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

l  Prof. Hao Dai, Academy of Military Sciences

l  Prof. Aiguo Fei, Air Force Academy 

l  Prof. Jiancheng Fang, Beihang University

l  Prof. Bangkui Fan, Joint Staff Department

l  Prof. Zhiming Qiu, Naval Research Institute of PLA 

l Prof. Xiaohong Guan, Xi’an Jiaotong University 

l Prof. Yongjian Liu, Air Force Academy

l  Prof. Daolin Yu, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Advisory Committee

General Chairs

General Co-Chairs

Deputy Secretary-General

Technical Program Committee Chair

Technical Program Committee Co-Chairs

Technical Program Committee Members

Publication Chairs

Publicity Chair

Finance Chair

Conference Secretariat

Secretary-General

None

None

Prof. Jinran Wang, The Second Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

Prof. Rongyi Yan, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Jianglong Yu, Beihang University

Prof. Yongzhao Hua, Beihang University

Prof. Junming Liu, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Xianghui Cao, Li Chai, Weiwei Che, Cailian Chen, Jiming Chen, Qifeng Chen, Yangyang Chen, Long Cheng, QingXi Chi, Yang Cong, Li Dai,
Wei Dai, Hairong Dong, Qi Dong, Xiwang Dong, Xiaofei Dong , Haibin Duan, Hao Fang, Yongchun Fang, Fangjun Gao, Lei Gao, Ye Gao, Xiutang Geng, Lei Guo , Yangming Guo, Honggui Han, Liang Han, Wei Han, Yun Hao, Jianping He, Xiao He, Yong He, Wangli He, Wei He,  Haixia Hu, Qinglei Hu, Tianjiang Hu, Xuemei Huang, Hongyi Li, Jianqiang Li, Jianrong Li , Qingdong Li, Qunsheng Li, Xiang Li, Xiaoli Li,Yang Li, Yongming Li, Zhongkui Li, Zhuo Liang, Zixuan Liang, Peng Lin, Zhiyun Lin, Dawei Liu, Kexin Liu, Li Liu, Shuai Liu, Xiaofeng Liu, Yanjun Liu, Yi Liu, Yong Liu, Kunfeng,Lu, Xiaoli Luan, Delin Luo,Jun Luo, Weifeng LV, Dan Ma, Deyuan Meng, Yunhe Meng, Zhongjie Meng, Ziyang Meng, Hui Ni, Xiaolin Ning, Hailong Pei, Yan Peng, Huayan Pu, Zhiqiang Pu, Jiahu Qin, Huibing Shao,  Chao Shen, Xiaorong Shi, Xun Song,Lei Su, Xiaojie Su, Jian Sun, Yang Tang, Zhenmin Tang, Shaocheng Tong, Dong Wang, Jiannan Wang , Jinran Wang, Qingyun Wang, Xiangke Wang, Xiaodong Wang, Yali Wang, Yanwu Wang, Yiyin Wang, Yingxun Wang, Zhen Wang, Yufei Wei, Guanghui Wen, Guoguang Wen, Lizhen Wu, Meiping Wu, Yuanqing Wu, Zhengguang Wu, Yuanqing Xia, Feng Xiao, Yin Xiao, Guangming Xie, Shaorong Xie, Shengyuan Xu, Bin Xu, Jie Yan, Chengwei Yang, Guiqing Yang, Hao Yang, Jian Yang,Tao Yang, Keyou You, Changbin Yu, Xiang Yu, Yao Yu, Chengpu Yu, Wenwu Yu , Chunmei Yu, Junzhi Yu,Dan Zhang, Di Zhang, Dong Zhang, Haitao Zhang, Jinhui Zhang, Jing Zhang, Kang Zhang, Lixian Zhang, Tong Zhang,Xiao Zhang, Ya Zhang,  Chunhui Zhao, Shiyu Zhao, Wenxiao Zhao, YuxinZhao, Yisheng Zhong, Bin Zhou, Deyun Zhou,Guofeng Zhou, Rui Zhou, Jihong Zhu

Hongwei Yan, Chinese Institute of Command and Control

Peng Song, Chinese Institute of Command and Control

Prof. Zhang Ren, Beihang University

Prof. Mengyi Wang, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Weijing Wang, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Xiwang Dong, Beihang University

Prof. Xun Song, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Jinhu Lv, Beihang University

Prof. Xiaodong Wang, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Dayi Wang, The Fifth Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

Prof. Panfeng Huang, Northwestern Polytechnical University

Prof. Mou Chen, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Prof. Hui Xia, Beijing Institute of Electronic System Engineering

Prof. Junpeng Hui, The First Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

Prof. Bolan Wang, The Eighth Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

Prof. Jian Sun, Beijing Institute of Technology

Prof. Chuang Song, The Third Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corporation

Prof. Yanjie Zhao, ChinaAcademic of Electronics and Information Technology

Contact Information

Secretariat of the Program Committee:
Prof. Qing Wang, School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University (BUAA), No.37, Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, P. R. China
Tel: 15620515033 E-mail:
cicc_jqkz@c2.org.cn